Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školení VUP

Členové jednotky SDH Dolní Žandov se zdokonalovali ve vnikání do uzavřených prostor

Na sobotu  24. 6. si velitele připravili školení na téma Vnikání do uzavřených prostor pomocí systému RESCOP.

Začátek školení byl naplánován na 9 hodinu a předběžný konec na 14 hodinu, což se také podařilo bez jakýchkoli problému.

Nejenom při zásazích na otevření bytů (domů), ale i při požárech jsou hasiči nuceni občas překonávat mechanické zábrany (dále jen „MZ“). „MZ“ tvoří dveřní zámky, přídavné zámky, okna, mříže a vše, co slouží k zabezpečení soukromých prostor. Obtížnost úspěšně provedeného zásahu stoupá v přímé úměře s kvalitou zabezpečení. Požadavky na bezchybně provedený zásah s činností „VUP“

 

V teoretické části nás lektor seznámil s právními podmínkami pro pronikání do uzavřených prostor s ohledem na druh jednotky PO a složky IZS. Následoval  popis rozhodovacího procesu velitele zásahu s přihlédnutím na způsob zabezpečení objektu, časová priorita, vybavení a zkušenosti jednotky.

Další částí odborné přípravy byl podrobný rozbor složení MZ spolu se sjednocením a popisem jednotlivých částí oken, dveří, zadlabacích zámků a cylindrických vložek. Tato část byla důležitá pro porozumění popisu jednotlivých nedestruktivních a destruktivních metod překonávání zabezpečení. Nám všem byly popsány a předvedeny i metody, které nejsou pro použití  u zásahu( v časové tísni) vhodné (pickung, raking, bumping) a mohli jsme si je i sami vyzkoušet.

Poslední díl teoretické části tvořil popis funkcí používaných nástrojů.

Praktická část probíhala  na oknech a dveřích dodaných firmou. Při školení nám byly ukázány  postupy od nejlehčích způsobů zabezpečení ke složitějším. Postupně byly proškoleny postupy, jak překonat zabouchnuté dveře, okno otevřené na ventilaci, dveře zamčené (bez bezpečnostního kování), okno zavřené, dveře zamčené (s bezpečnostním kováním).

Každý účastník si sám vyzkoušel odvrtání , vytržení nebo rozlomení cylindrické vložky standardní kvality pod vedením lektora. Mohli jsme si vyzkoušet postupy překonávání mechanických zábran dveří a oken i pomocí nástrojů, které zatím nemáme ve vybavení.

Závěrem praktické části nám bylo lektorem ukázáno překonání bezpečnostního kování R1 (kování s překrytým profilem vložky).

 Při školení byl používán moderní a nepoužitý materiál (cylindrické vložky zadlabací zámky apod.), kterým jsou v současné době osazovány vchodové dveře. Zničený materiál zůstal v majetku jednotky pro potřeby další, vlastními silami prováděné, odborné přípravy.

 Závěrem školení nám bylo doporučeno jaké vybavení ještě dokoupit pro vnikání do uzavřených prostor, aby náš zásah byl co nejrychlejší bez větších následných škod .

Po dokončení odborné přípravy obdržela naše jednotka certifikát o proškolení.

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Školení VUP